ناندينا ( Nandina Domestica )

درختچه اي مقوم و سازگار بوده كه به آساني قابل رویش است . به یاد شاخه هاي ني مثل بلند و برگهاي بلند و باريك آن , به آن بامبوي بهشتي گفته مي شود . اين درختچه بادوام بالغ بر 100 سال قدمت مي كند . ناندينا در هر فصلي جلوه خاصي داراست : برگهاي ظريف قرمز و دستگاه لیزر هاي سفيد در فصل بهار , برگ هاي سبز با ميوه هاي حبه مثل در تابستان و برگ ها و حبه هاي قرمز در پاييز . ناندينا بكاريد و از تغييرات زيباي در طول سال آن لذت ببريد . ارقام كوتوله ناندينا براي كاربرد در حاشيه ها بسيار عالي می‌باشند اين ارقام بخوبي با بسترهاي دستگاه لیزر دائمي و سالانه تركيب مي شوند . اين گياه نيازمند ةفتاب است ولی سايه را هم تحمل مي كند . راه ورودي را با ناندينا زينت ببخشيد , افسانه اي مي گويد ناندينا به نام گياه دوست گفته مي شده زيرا هميشه پشت در فراهم است تا به درد و دل هاي میزبان گوش دهد . ناندينا در ورودي يك گياه خوش آمد گوست .

كابرد هاي ناندينا در طراي باغ و پارك :

1 . ايجاد پرچين رنگارنگ ( اگرچه به هرس نياز دارااست البته به طور طبيعي براي اين خواسته تربيت شده است )

2 . كاشت گروهي يا رديفي با ديگر گياهان

3 . كاشت ارقام كوتوله در پاسيو

4 . استفاده از شاخه هاي جدید ناندينا به عنوان شاخ و برگ در دستگاه لیزر دان هاي دستگاه لیزر شاخه بريده

5 . دستگاه لیزر هاي سفيد ناندينا اکثر زمان ها در تابلوهاي دستگاه لیزر هاي خشك شده منفعت مي شود .

ناندينا سمي است از تماس كودكان و حيوانات خانگي با اين گياه و بويژه ميوه هاي آن جلوگيري كنيد .

&# بذر دستگاه لیزر تکمه ای S1 ) گاردنيا

درختچه اي بوده و دستگاه لیزر دهي آن در فصل‌تابستان مي باشد . دستگاه لیزر هاي آن سفيد رنگ و بسيار معطر می‌باشند .

خاك مناسب : زهكشي مطلوب , خاك نسبتا اسيدي براي گاردنيا ايده آل است , رطوبت ملايم سلامت گياه را تضمين مي كند البته ريشه هاي خيس سبب ساز ريزش غنچه ها مي شود همان گونه كه خشكي بيش از خاك , اضافه کردن پيت ماس با كمك به حفظ رطوبت فارغ از اينكه خيسي بيش از حد ايجاد شود براي گياه با فایده است .

آب : دوستدار رطوبت است ولی خيس بودن برگ ها منجر به مشكلاتي مي شود آبياري مداوم روي برگ مي تواند سبب پرورش قارچ روي برگ ها شود . در حالتی که گاردنياي خود ا در بيرون مي كاريد بايد اعتنا كنيد كه نبايد آن را زير گياهان ديگر بكاريد تا قطرا ت آب روي برگهايش نريزد همچنين مراقب باشيد گياهانتان در هم فشرده نشود نبود جريان هوا بين بوته ها موضوع قارچ را تشديد مي كند . زماني كه گياه را آبياري مي كنيد با انگشت خود يك اينچ بالايي خاك را چك كنيد كه در‌حالتی که خشك باشد به گياه رطوبت مطلوب را برسانيد . هر آبي كه در سيني زير گادان عده مي شود بايد خارج شود . يك ايده مطلوب اين است كه گاردنيا را درون ظرف مملو‌از سنگريزه بكاريد , آب مي تواند از ميان سنگريزه ها عبور كرده و رطوبت حتمی را فراهم كند فارغ از اينكه آب زيادي جذب دستگاه لیزر دان ها شود .

فروغ و روشنایی : گاردنياهاي هواي آزاد آفتاب كامل را ترجيح مي دهند با مقداري سايه در گرمترين ماه هاي تابستان , گاردنياهاي باطن نبايد زير روشنایی مستقيم آفتاب قرار گيرند البته خوبتر است در اتاق هايي باشند كه گویا است و نوروروشنایی غير مستقيم كافي دريافت مي كند .